บริการระบบประชุม, วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์การประชุมระดับนานาชาติ

บริการระบบประชุม, วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์การประชุมระดับนานาชาติ 

  • รองรับงานได้ทุกขนาด ตั้งแต่ 50 ที่นั่ง จนถึง 1,000 ที่นั่ง
  • ห้องประชุมแบบเธียร์เตอร์
  • ห้องประชุมอเนกประสงค์
  • ห้องประชุมทางไกล
  • บริการชุดประชุม
Hacked By NeT.Defacer
บริการระบบเสียง สําหรับงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ขนาดใหญ่