บริการอุปกรณ์ต่างๆ ระบบกล้อง, ระบบเสียง, ระบบบันทึก

บริการอุปกรณ์ต่างๆ ระบบกล้อง, ระบบเสียง, ระบบบันทึก

  • ให้บริการอุปกรณ์ต่างๆ ระบบกล้อง, ระบบเสียง, ระบบบันทึก, ระบบออกอากาศ
  • รถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์นอกสถานที่
บริการระบบเสียง สําหรับงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ขนาดใหญ่
บริการผลิตรายการโทรทัศน์