ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ : 25th Sea Games LAOS-VIENTIANE 2009

 

ผลงานออกแบบ ติดตั้ง  ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ

  • ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ IBC : 25th Sea Games LAOS-VIENTIANE 2009
ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ IBC : FIFA World Cup 2006
ติดตั้งสถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ