ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ IBC : FIFA World Cup 2006

ผลงานออกแบบ ติดตั้ง  ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

  • ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ IBC :  FIFA World Cup 2006
ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ IBC : Asian Indoor Games ครั้งที่ 1
ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ : 25th Sea Games LAOS-VIENTIANE 2009