ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ IBC : Asian Indoor Games ครั้งที่ 1

ผลงานออกแบบ ติดตั้ง  ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ

  • ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ IBC :  Asian Indoor Games ครั้งที่ 1
คอนเสิร์ต EXO - THE LOST PLANET IN BANGKOK
ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ IBC : FIFA World Cup 2006