ติดตั้งสถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงานออกแบบ จําหน่าย ติดตั้งสถานีโทรทัศน์ ระบบต่างๆ                               

สําหรับผลิตรายการ โทรทัศน์ขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • ห้องผลิตรายการ HD Broadcasting Studio
  • ห้องควบคุมหลักและห้องออกอากาศ Master Control Room
  • ห้องตัดต่อระบบภาพและเสียง Editing Suite
  • ห้องบันทึกเสียง Audio Production
  • โรงละคร Theater
  • สถานีวิทยุดิจิตอล Streaming Radio
  • Studio Lightin
ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ : 25th Sea Games LAOS-VIENTIANE 2009