ผลงานติดตั้ง ระบบประชุม, วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานติดตั้ง ระบบประชุม, วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ห้องประชุม 50 ที่นั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ห้องประชุม 100 ที่นั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  • ห้องประชุมแบบเธียร์เตอร์  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานติดตั้ง ระบบห้องประชุมแบบเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานระบบเสียง สําหรับงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ขนาดใหญ่