ผลงาน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบประชุม, วีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์การประชุมระดับนานาชาติ

ผลงานระบบเสียง สําหรับงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ขนาดใหญ่

  • ห้องประชุมทางไกล เอแบคโพล เซ็นทรัลเวิลด์ 
  • บริการชุดประชุม DCN กระทรวงต่างประเทศ     
  • บริการการประชุม APEC ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
ผลงานติดตั้ง ระบบห้องประชุมแบบเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ