คอนเสิร์ต SM Town World Tour III 2012

ผลงานบริการระบบกล้อง และการถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมระบบบันทึก ระดับนานาชาติ

  • คอนเสิร์ต SM Town World Tour III 2012 @ SCG Muang Thong United Stadium
  • 15 HD CAMERA System and Production
คอนเสิร์ต GIRL GENERATION TOUR 2012
คอนเสิร์ต MBC Bangkok Korean Music Wave 2012-2013