คอนเสิร์ต MBC Bangkok Korean Music Wave 2012-2013

ผลงานบริการระบบกล้อง และการถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมระบบบันทึกระดับนานาชาติ

  • คอนเสิร์ต MBC Bangkok Korean Music Wave 2012-2013 @ สนามมังคลากีฬาสถาน
  • 5 Jimmy Jib with Dolly Camera Shooting
  • Sony HD Camera with Canon Lens Box x8II
  • 20 Units of VTR HD RECORDER with Sony HDW -M22000 & PDW – F1600
  • Special Cruise Cam with 30m. Dolly
  • Beauty shot frome hot head camera on stage
คอนเสิร์ต SM Town World Tour III 2012
คอนเสิร์ต EXO - THE LOST PLANET IN BANGKOK