คอนเสิร์ต EXO – THE LOST PLANET IN BANGKOK

ผลงานบริการระบบกล้อง และการถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมระบบบันทึก ระดับนานาชาติ

  • คอนเสิร์ต EXO – THE LOST PLANET IN BANGKOK 2014 @Impact Muang Thong Thani
  • 15 HD CAMERA System and Production
  • 15 HD CAMERA On OB Van
  • High Definition OB Van
คอนเสิร์ต MBC Bangkok Korean Music Wave 2012-2013
ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณนานาชาติ IBC : Asian Indoor Games ครั้งที่ 1